Kale kip

Home Home Kale kip

Het komt regelmatig voor dat, nadat een kostbare procedure is gewonnen, degene die moet betalen geen verhaal meer biedt en de winnende partij alsnog genoegen moet nemen met een klein bedrag of zelfs helemaal niets krijgt. Vooral in de bouw komt het regelmatig voor dat een bouwbedrijf dat slecht werk levert, mede om die reden uiteindelijk failliet gaat.

Zorgt u er dus voor dat u vooraf bedenkt en controleert of de andere partij voldoende solvabel is en, als u vaststelt dat dat niet zo is, legt u dan zo snel mogelijk beslag op de bezittingen van de ander. Wanneer er geen verhaalsmogelijkheden zouden zijn, dient u dat dus mee te wegen in uw beslissing om een procedure te starten.

Daarbij moet u echter wel bedenken dat ook anderen beslag kunnen leggen en dat u dan (in de meeste gevallen, voor zover bepaalde andere beslagleggers geen voorrang zouden hebben) naar rato van ieders vordering samen moet delen, zonder dat u daarbij voorrang hebt op latere beslagleggers.

Ook als de ander failliet zou gaan, vist u wellicht achter het net. U doet er in dergelijke gevallen dus goed aan om het gelegde beslag zo snel mogelijk door de andere partij te laten vervangen door een deugdelijke bankgarantie. Die dient alleen tot zekerheid voor u, zonder dat u het bedrag behoeft te delen met anderen.