Groene vingers

Home Home Groene vingers

Een advocaat wint zaken door heel grondig onderzoek te doen naar alle mogelijk van belang zijnde feiten en omstandigheden, waarbij hij zo ver mogelijk moeten kijken, denken en zoeken.

Mijnheer A. had tijdens een handgemeen, volgens zijn zeggen ter afwering van een aanval, mijnheer B. met een stuk gereedschap op het hoofd geslagen. Door het ontstane letsel werd die arbeidsongeschikt en vorderde van mijnheer A. een groot bedrag aan schadevergoeding wegens inkomensderving. Mijnheer A., die een gezin moest onderhouden en geen groot inkomen of vermogen had, kon dat bij lange na niet betalen en was wanhopig.
Een procedure werd gevoerd, waarbij de rechter in een tussenvonnis bepaalde dat mijnheer A. aansprakelijk was voor de schade. De hoogte daarvan diende in een volgende fase van de procedure te worden vastgesteld.

De advocaat liet daarop onderzoeken wat mijnheer B. zoal aan activiteiten ontplooide, om na te gaan of die wel echt volledig arbeidsongeschikt was of dat hij nog wel een bepaald eigen inkomen kon verwerven. Buiten sportactiviteiten en andere bezigheden die er op wezen dat mijnheer B. de gevolgen van het letsel wellicht iets overdreef, vertrok mijnheer B. iedere ochtend op de fiets naar een plek buiten de stad. Daarheen gevolgd, rapporteerde de onderzoeker vervolgens aan de advocaat van mijnheer A. dat mijnheer B. zich in een kas bezighield met bepaalde agrarische activiteiten en daarmee mogelijk geld verdiende….

De advocaat van mijnheer B., geconfronteerd met dat vermoeden en wetend dat daarover aan de rechter informatie diende te worden verstrekt, deelde kort daarop mede dat zijn cliënt had besloten de vordering tot schadevergoeding in te trekken.