Procederen

Home Home Procederen

Veel van de diensten die advocaten verrichten, kunnen tot op zekere hoogte ook wel door anderen worden gedaan. Accountantskantoren en deurwaarderskantoren hebben vaak juristen in dienst en grotere bedrijven hebben personeel die jurist zijn of ervaring hebben op bepaalde rechtsgebieden, zoals HR-medewerkers.

Advocaten zijn echter nog altijd met grote voorsprong degene die gerechtelijke procedures kunnen voeren. Dat inmiddels ook anderen dan advocaten als gemachtigde kunnen optreden bij bepaalde instanties, zoals de Kantonrechter, de bestuursrechter en tal van semi-rechterlijke instellingen als geschillencommissies, heeft daarin geen verandering gebracht. Advocaten, althans in ieder geval onze medewerkers, doen dat vrijwel altijd toch echt veel beter dan u het zelf kunt doen of welke andere adviseur dan ook.

Natuurlijk is het prettig dat de wet toestaat dat u zelf bij de kantonrechter kunt procederen. Het verlaagt de drempel om uw recht te kunnen halen en bespaart kosten, wanneer het belang van de procedure die kosten niet toelaat. Dat betekent echter niet dat u er niet beter aan doet om u door ons te laten vertegenwoordigen. In negen van de tien gevallen is het resultaat echt veel beter.

Procederen is echter niet alleen aan de orde wanneer u van een ander iets gedaan wilt krijgen en de rechter er aan te pas moet komen om dat te realiseren, of wanneer u zelf een dagvaarding of verzoekschrift ontvangt, met een uitnodiging om bij de rechter te verschijnen. Vaak is het wenselijk om beslag te laten leggen op bepaalde bezittingen van de ander, om te voorkomen dat die verdwijnen of om er zeker van te zijn dat u uiteindelijk uw geld krijgt. Ook dat dient de advocaat voor u te regelen en vaak ook nog zo snel mogelijk…

Voor procedures bij de civiele kamer van de rechtbank en het gerechtshof bent u verplicht om u te laten vertegenwoordigen door een advocaat. De advocaat waarborgt de kwaliteit van de procedure aan uw zijde en vormt daarmee een belangrijke schakel tussen u en de rechter, zodat die in staat is om tot een weloverwogen oordeel te komen, op basis van alle relevante feiten, argumenten en toepasselijke rechtsregels.

Ons kantoor is bij uitstek ingericht op het voeren van gerechtelijke procedures. De advocaten en het ondersteunend personeel hebben daarmee veel ervaring en verrichten dagelijks proceshandelingen, in de vorm van het opstellen en indienen van dagvaardingen en andere processtukken, het monitoren van de rol van de rechtbanken en gerechtshoven, het indienen van alle formulieren en het voeren van de correspondentie over de lopende procedures met rechterlijke instanties, partijen en advocaten. Wij adviseren en ondersteunen vanuit die ervaring en expertise ook regelmatig andere advocatenkantoren.