Onderhandelen

Home Home Onderhandelen

In de praktijk worden geschillen vaak opgelost door middel van onderhandeling. Onderhandelen is uiteraard een kunst en wij hebben daarin tientallen jaren ervaring en opleiding. Wij scheppen er genoegen in om voor u zodanig te onderhandelen, dat het beste resultaat wordt bereikt. Of het resultaat bevredigend is, ervaart u uiteraard (achteraf) zelf. Wij denken voordien echter met u mee om vast te stellen welke belangen u allemaal hebt bij een bepaald resultaat en op welke manieren die het beste kunnen worden gediend. Meedenken door ons is daarbij des te meer van belang, om te voorkomen dat u achteraf met ‘bijwerkingen’  wordt geconfronteerd, waar u tot op dat moment nog niet aan had gedacht.

Een goede onderhandelaar probeert zo veel mogelijk informatie te verzamelen over zijn eigen cliënt en over de andere partij. Daarbij kan zowel specifieke informatie rond het onderwerp van discussie van belang zijn, als meer algemene informatie. Wij werken daarom nauw met u samen en schatten aan de hand van de verkregen informatie in water haalbaar is, wat uw troefkaarten zijn en welke feiten en (juridische en andere) argumenten tegen u kunnen werken. Vervolgens proberen wij voor u het best haalbare resultaat te boeken, waarbij we zo creatief mogelijk proberen in te spelen op, onder andere, de verschillen die er kunnen zijn tussen de belangen van beide partijen. Door dat goed te onderzoeken en te gebruiken, kunnen compromissen worden gerealiseerd waarbij beide partijen bereid zijn de ander vergaand tegemoet te komen in diens wensen.

Ook wanneer u bij de rechter terechtkomt, omdat u er onderling niet uit bent gekomen, bouwt de rechter een fase in, waarin hij tracht te bevorderen dat er alsnog een compromis wordt gesloten. Op dat moment zijn er natuurlijk al aanzienlijke kosten van een procedure ontstaan en zijn de standpunten mogelijk nog verder verhard, waardoor een compromis vaak niet meer echt bevredigend is. Dat er bij de rechter toch vaak een ‘minnelijke regeling’ wordt gesloten, is omdat de rechter partijen actief daartoe beweegt, partijen daarom bewust onzeker maakt en vaak, als gevolg van de druk die een zitting bij de rechter veroorzaakt, tot een compromis weet te bewegen, waar ze nooit akkoord mee zouden zijn gegaan, als ze daarover in alle rust zouden kunnen nadenken.

Wetend dat dat vaak zo afloopt, is het daarom extra van belang de mogelijkheden tot een vergelijk vooraf goed te onderzoeken en daar moeite voor te doen, zodat in geval van een mislukte onderhandeling, tijdens de procedure niet alsnog een compromis wordt gesloten, dat ook eerder (en met minder kosten) tot stand had kunnen komen. In de procedure kan dan de rug recht gehouden worden en aangestuurd worden op een uitspraak, wanneer de andere partij niet alsnog eieren voor zijn geld zou kiezen.