Advies

Home Home Advies

Onze werkzaamheden bestaan voor het grootste deel uit het doen van onderzoek en het op basis daarvan geven van advies. Dat advies kan uiteraard gepaard gaan met of leiden tot tal van acties, zoals het opstellen van bepaalde contracten, onderhandelingen, het leggen van beslag of het voeren van een procedure.

In de meeste gevallen betreft het echter adviezen die de cliënt kan gebruiken om te bepalen wat de beste handelwijze is, om te komen tot goede afspraken met leveranciers en afnemers, om veranderingen door te voeren en ontstane problemen op te lossen. Bij de uitvoering van die maatregelen, blijven wij in veel gevallen aan de zijlijn betrokken, zodat optimaal kan worden ingespeeld op onverwachte ontwikkelingen.

Bel 030 251 21 71 of stuur een E-mail